فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل موثر براي فعال کردن اقتصاد خلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل موثر براي فعال کردن اقتصاد خلاق :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اقتصاد خلاق یک موتور حیاتی و در حال توسعه از رشد و اشتغال در بسیاری از کشورها است. اقتصاد خلاق در حال تبدیل شدن به یک نیروی کلیدی در کارآفرینی و نوآوری و همچنین کمک به افزایش توسعه اجتماعی و اشتغال است. هیچ نیروی تعیین کننده ای به تنهایی اقتصاد خلاق را رو به جلو تحریک نمی کند اما مشترکات بسیاری در قطب های خلاق وجود داشته دارد. اقتصاد خلاق تنها یک ابر شاهراه نیست بلکه تعداد بیشماری از خط مشی ها و راهکارهای محلی متفاوت است که در شهرها و مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه یافت می شود.در این مقاله پنج عامل؛ نقاط قوت محلی، توانمندسازهای فناوری، کارآفرینان الهام بخش، نقش دولت ها و قدرت مکان که سیاست گذاران باید در سیاست گذاری های خود برای رشد اقتصاد خلاق آن ها را در نظر بگیرند همراه با نمونه های موردی مورد بررسی قرار گرفته اند. می توان گفت این پنج عامل یک چارچوب کلی برای به حداکثر رساندن سهم اقتصاد خلاق در توسعه و رشد اقتصادی است

لینک کمکی