فایل PowerPoint (اسلاید ها) گردشگري و اقتصاد خلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) گردشگري و اقتصاد خلاق :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در سال های اخیر توسعه گردشگری به ویژه گردشگری بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین منابع در آمد در عرصه تجارت جهانی و مولفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و کشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است از مزایای این صنعت پردرآمد و پرارزش می توان به این نکته اشاره کرد که گردشگری منبع مهمی برای شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و برقرار کننده توازن مالی در اقتصاد بین الملل کشورهای فقیر و غنی است و زندگی اجتماعی را با ایجاد مشاغل گوناگون و ارتقای سطح در آمد طبقات وسیعی از مردم کشورها گردشگرفرست و گردشگر پذیر تغییر می دهد گردشگری مجموعه تغییرات مکانی انسانها و فعالیت های منتج از آن تعریف شده است خلاقیت پیدایی و تولید ایده اندیشه و فکری نو و نوآوری عملی ساختن آن ایده و فکر است صنایع خلاق به عنوان فعالیت هایی خلاق دانش محور تعریف می شود ارتباطات و هم پوشی های جدید با گردشگری پشت سرهم ظهور کردند که توان بالقوه قابل ملاحظه ای برای رشد و توسعه تقاضای محصولات تجربه ها و بازار جدید در پی داشت

لینک کمکی