فایل PowerPoint (اسلاید ها) مباني و راهبرد هاي شهر خلاق در يک نگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مباني و راهبرد هاي شهر خلاق در يک نگاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ایده شهر خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه مطالعات شهری و به ویژه مدیریت شهری بوده و بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی به واسطه تفکرات نو شهروندان تاکید دارد. نظریه شهر خلاق که اولین بار توسط ریچارد فلوریدا مطرح شد، پاسخی به رشد فزاینده شهر نشینی و مشکلات ناشی از آن بود. دیگر نمی توان با پارادایم ها و راه حل های قدیمی، برای ساکنان شهر برنامه ریزی و مدیریت کرد و نیازهای انسانی و فرهنگی آن ها را ارضا کرد. نظریه شهر خلاق با تاکید بر ابعاد فرهنگی و توجه به خلاقیت و استعداد های شهروندان، تنوع عقیده و فکرها، زیست پذیری بالای شهر و گسترش فرهنگ بومی و محلی، زندگی را برای شهروندان لذت بخش می نماید. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نظریه شهر خلاق از منظر اندیشمدان حوزه شهری، شاخص های ارزیابی و استراتژی های بکارگیری در شهر خلاق می پردازد. این ایده برای مدیران، برنامه یر زان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسایل شهر یم شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه شهر احترام یم گذارد

لینک کمکی