فایل PowerPoint (اسلاید ها) فضاي سبز، بازي و ورزش و امنيت رواني دانش آموزان در مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فضاي سبز، بازي و ورزش و امنيت رواني دانش آموزان در مدرسه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مدت زمان مدیدی است که در جهان برنامههای آموزشی و به دنبال آن فضاهای آموزشی تغییر کرده است. به عنوان مثال: امروزه از هر فضایی در مدرسه برای آموزش و پرورش دانشآموزان بهرهبرداری میشود؛ بنابراین همه ی فضاها از کلاس ها ی درس تا راهروها و حیاط مدرسه، رنگ و بوی آموزش و پرورش را به خود گرفته و انباشته از وسایل و تصاویر کمک آموزشی میباشد. به عبارتی در عصر جدید فضاهای آموزشی خود همانند کتاب های درسی یکی از اصول برنامهریزی به شمار میآیند تا حدی که متناسب با برنامههای درسی، فضای آموزشی مناسب با آن بایستی به وجود آید. گسترش علم روانشناسی و جامعه -شناسی به این نتیجه منتهی شده است که کودکان و نوجوانان برای تعلیم و تربیت صحیح نیازمند فضاهای آموزشی شاد و بانشاط میباشند به ویژه اینکه با گسترش شهرها و کوچک شدن خانهها و شکل گرفتن زندگی آپارتمانی در شهرها، امکان حرکت و بازی از بچهها گرفته شده است؛ بنابراین با شاد کردن محیط های آموزشی و فضاهای موجود در آن و نیز ایجاد امکانات مناسب برای استفاده از فضای سبز، بازی و ورزش، میتوان کمبود این عوامل را در خانه تا حد قابل توجهی جبران کرد. در این مقاله برآنیم تا هریک از این عوامل راشناخته و تاثیرات هریک را درایجاد محیط آموزشی شاد و بانشاط بررسی نماییم.

لینک کمکی