فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش باز آفريني شهري در طراحي بافت کهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش باز آفريني شهري در طراحي بافت کهن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توجه به بافتهای فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آن 6 ها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده، رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باززنده سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تاکید بر مالحظه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز گذری داشته است. مطالعات مورد نظر در این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای، مطالعه های میدانی فراهم شده است. نتایج بیانگر آن است که نقش عوامل بیرونی در بازآفرینی بافت فرسوده، بیشتر و شدیدتر از نقش عوامل موجود در درون محله ها است.

لینک کمکی