فایل PowerPoint (اسلاید ها) ورودي شهرها وطراحي آنها بر مبناي سکانس بندي نمونه موردي کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ورودي شهرها وطراحي آنها بر مبناي سکانس بندي نمونه موردي کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بررسی شرایط نامطلوب ورودی شهرها و اثرات منفی آن به ساکنین وتازه واردین ونقشی که طراحی می تواند در ارتقاء کیفی بصری و عملکردی این گونه فضاها داشته باشد. یکی از اهداف اصلی این پژوهش میباشد.درابتدا به بررسی فضای ورودی شهرهای گذشته ایران پرداخته وسپس به الزامات طراحی ورودی شهر برمبنای سه سکانس روانی،بصری و فیزیکی پرداخته میشود تادرک شهروندان از ورودی مطلوب شهر افزایش یابد و به تبع آن سه توقع مهم یعنی تشخص،پذیرندگی و خوانایی برای کاربران فضاهای مربوطه تامین شود در این پژوهش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه ی منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک مربوطه، سعی شده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته ونتیجه گیری شود.

لینک کمکی