فایل PowerPoint (اسلاید ها) هويت شناسي معماري سنتي دزفول و شوشتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) هويت شناسي معماري سنتي دزفول و شوشتر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

موضوع هویت، یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات در علم معماری است، که تفکرات معماری را در سال های اخیر تحت تاثیر قرار داده است و توجه محققان زیادی را به سمت خود جلب کرده است. این تمایلات و تحقیقات، انگیزه بخش محققان و منتقدان برای توسعه ی یک الگوی معماری هویت-محور بوده است. باید توجه داشت که در مبحث هویت شهری، تنها ظاهر و شکل شهر مد نظر ما نیست، بلکه چیز هایی که شاکله شهر و بنیاد شهر هستند نیز مد نظر است هویت معیاری برای سنجش رشد یک شهر و ساکنین آن است. از این رو، زمانی که یک شهر یا جامعه در مسیر رشد قرار می گیرد، بخشی از صفات هویت بخششان در جریان تعالی یا سقوط قرار می گیرد، و نظم و اصول جدیدی پیدا می کند. فاکتور های زیادی می تواند فرآیند ایجاد هویت در معماری را تحت تاثیر قرار دهد. از نظر ما شکل و فرم ساختمان، اصول طراحی عمومی، مصالح، سازماندهی زمانی، سازمان دهی مکانی، سازماندهی معنایی، رابطه با محیط اطراف، مهمترین عوامل شکل دهنده ی هویت معماری یک شهر هستند. شمال خوزستان، محل شکل گیری یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری بوده است. ما معماری دو شهر دزفول و شوشتر را از لحاظ هویتی مورد بررسی قرار دادیم. فاکتور های مهم معماری دو شهر را شرح داده ایم و همچنین برخی از عناصر معماری این شهر را با ملاک معماری پایدار سنجیده ایم.

لینک کمکی