فایل PowerPoint (اسلاید ها) هويت شهر اسلامي با تاکيد برشاخص ها و ابعاد مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) هويت شهر اسلامي با تاکيد برشاخص ها و ابعاد مختلف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شهر نشینی با ورود اسلام وارد مرحله جدیدی شد به طوری که شالوده زندگی شهری دگرگون شد ودر راستای قوانین اسلامی در ابعاد مختلف اجتماعی واقتصادی جوامع شهری دچار تحولات اساسی ونیز استقرار مساجد در بافت شهر،به تغییرات کالبدی آن ها منجر گردید .در تعریفی ساده از شهر اسلامی باید گفت که این لفظ به شهرهایی اطلاق میشود که در سرزمینهای دارای فرهنگ و اعتقادات نشات گرفته از دین اسلام است .بنابر این با جستجو در منابع مختلف به بررسی هویت شهر اسلامی پرداختهایم در واقع آنچه را که ما بعنوان شهر اسلامی ، میشناسیم ریشه در فرهنگ و تمدن و دین اسلام دارد.در این مقاله ابتدا به تعریف شهر اسلامی واصول کلی آن خواهیم پرداخت. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است ومبتنی به مطالعات کتاب خانهای میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که شهر اسلامی با بهره جستن از ارزشهای خاص اسلامی توانسته است تمام ویژگیهای مثبت مانند:امنیت،عدالت،صلح،ارامش و...رابرای اهلش فراهم کند واز ویژگیهای مانند قطب بندی های اجتماعی به دور است که هویت شهر اسلامی را میسازند. اما آن چه به بنیان شهر اسلامی، صبغه هویت اسلامی می بخشد، روح معنوی و ندای توحیدی است که به خلق مفاهیمی ناب و خاص در کالبد شهرهای مختلف اسلامی نایل آمده است که بایداین مفاهیم را به صورت القا کننده و تجلی دهنده اسلام در شهر سازی منظور نماییم.

لینک کمکی