فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي ظرفيت باربري فشاري شمع هاي بتن آرمه درجاريز داراي ضعف سازه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي ظرفيت باربري فشاري شمع هاي بتن آرمه درجاريز داراي ضعف سازه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي ساختمان آينده

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پیشرفت هایی که در تکنولوژی ساخت شمع های درجاریز در دهه گذشته ایجاد شده، باعث گردیده این نوع از شمع ها به یک جایگزین اقتصادی مناسب در برابر شمع های کوبشی یا گروه شمع های نزدیک بهم، تبدیل شوند. دلیل دیگر این اقبال، گسترش قابلیت های آزمایش های غیر مخرب (NDT) به عنوان یک بخش ضروری جهت کنترل کیفیت اجرای شمع ها، بوده است.تعیین ظرفیت باربری شمع های درجاریز دارای نقص سازه ای که یکی از خصوصیات اجتناب ناپذیر این نوع روش اجراست، موضوعی است که با توجه به گسترش روش های مدلسازی عددی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.در تحقیق حاظر به بررسی اثر نواقص سازه ای مقطع شمع بر ظرفیت باربری فشاری آن براساس داده های آزمایش های غیر مخرب بر روی شمع های اجرا شده در پروژه ای در بابلسر و با استفاده از مدل رفتاری موهر – کلمب استفاده گردیده است.با توجه به نزدیکی نتایج حاصل از مدلسازی با نتایج حاصل از آزمایش ها، می توان گفت در مدل های ایجاد شده و در مقایسه با نتایج آزمایش های برجا، مدلسازی عددی، ظرفیت باربری را مقداری بیشتر از ظرفیت باربری آزمایش بدست داده است به نحوی که با انحراف بیشتر ظرفیت باربری نسبت به شمع بدون نقص، اختلاف بین نتایج مدلسازی عددی و نتایج آزمایش بیشتر شده است.

لینک کمکی