فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير تغيير کاربري اراضي از جنگل به کشاورزي و زراعت رها شده بر خصوصيات فيزيکي خاک منطقه مطالعه پارک جنگلي چقاسبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير تغيير کاربري اراضي از جنگل به کشاورزي و زراعت رها شده بر خصوصيات فيزيکي خاک منطقه مطالعه پارک جنگلي چقاسبز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ارتباط بین تغییر کاربری اراضی و خصوصیات خاک از مطالعات مهم در تغییرات منابع طبیعی محسوب می گردد. اینتحقیق به منظور بررسی تاثیر تغییر کاربری از جنگل به زراعت رها شده و کشاورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک مانند رس، سیلت، شن، جرم مخصوص ظاهری، گل اشباع و تخلخل انجام گرفت. منطقه تحقیقاتی (پارک جنگلی چقاسبز) به مساحت 90 هکتار، در جنوب شرقی شهر ایلام در مسیر جنوبی جاده ایلام مهران واقع شده است. ارتفاعمنطقه از سطح دریا 1400 تا 1600 متر بوده و دارای شیب ملایم کمتر از 15 درصد است. به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و برای افزایش دقت با در نظر گرفتن توده معرف برای هر حالت دو توده (دو تکرار) در نظر گرفته شد. در هر توده دو ترانسکت عمود برهم به طول 30 متر پیاده شد. 7 مرکز نمونه برداری در هر توده ( 3 تا در طول هر ترانسکت و یکی در مرکز ) که اولین آنها بطور تصادفی پیاده شد. 3 نمونه خاک از عمق 0-20 سانتی متر در اطراف هر مرکز به صورت تصادفی برداشت شد. این سه نمونه ترکیب و یک نمونه به عنوان نماینده هر مرکز برداشته شد و نمونه ها پس از برداشت خشک شده و برای انجام آزمایش های فیزیکی به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شدند (جمعا42 نمونه). تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رس، سیلت، شن، جرم مخصوص ظاهری، تخلخل و گل اشباع خاک در طی روند تغییر کاربری به طور معنی داری تغییر کرده اند. داده ها پس از نرمال کردن، در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل ها قرار گرفت.

لینک کمکی