فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش دانشگاه جامع علمي کاربردي در کاربردي کردن علوم کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش دانشگاه جامع علمي کاربردي در کاربردي کردن علوم کشاورزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع به شدت در حال تغییر است و این امر نیاز به مهارتها، تواناییها و قابلیتهای جدید را افزایش می دهد بنابراین، تطبیق نظام آموزش عالی با تحولات و تغییرات اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. دانشگاه جامع علمی Bکاربردی با اهدافی همانند ارتقای سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و افزایش مهارتهای حرفهای دانشآموختگان، و ارایه برنامههای آموزشی جدید برای تربیت نیروی انسانی متخصص جهت تصدی مشاغل جدید در کشور شروع به فعالیت نموده است. مهارت آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای تصدی مشاغل جدید از جمله برنامه های است که با هدف کاربردی کردن علوم در دانشگاه علمی - کاربردی انجام می گردد. در حال حاضر در گروه کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی 61 رشته در مقطع کاردانی و 40 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 5 رشته در دوره کارشناسی ارشد مطابق با نیاز جامعه تدوین شده و در 47 مرکز آموزشی علمی - کاربردی وابسته به موسسه آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی در تمامی استانهای کشور در بخش دولتی و یا با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا می باشد. تدوین و اجرای 69 تک پودمان تخصصی کشاورزی از دیگر برنامه های دانشگاه علمی - کاربردی در راستای ارتقای علمی،فنی ومهارتی نیروی انسانی وتوسعه آموزش مادام العمر در حوزه کشاورزی می باشد.

لینک کمکی