فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره آويشن شيرازي بر تعداد باکتري هاي، سالمونلا، کلستريدوم پرفرنجنس و استافيلوکوکوس اوريوس فيله گوشت طي دو شرايط نگهداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره آويشن شيرازي بر تعداد باکتري هاي، سالمونلا، کلستريدوم پرفرنجنس و استافيلوکوکوس اوريوس فيله گوشت طي دو شرايط نگهداري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

گوشت تازه گوسفند به دلیل رشد عوامل میکروبی و واکنش های اکسیداسیون، بسیار مستعد فساد می باشد. در این مطالعه، اثر عصاره آویشن شیرازی بر تعداد باکتری های سالمونلا، کلستریدوم پرفرنجنس و استافیلوکوکوس اوریوس فیله گوشت طی یک دوره 30 روزه در دمای 4 و 18 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. تیمار شاهد (بدون عصاره)، تیمار عصاره آویشن شیرازی با غلظت 1500پی پی ام ساخته شد و به صورت دوره ای تحت آزمون میکروبی (تعداد باکتری های سالمونلا، کلستریدوم پرفرنجنس و استافیلوکوکوس اوریوس)، در روزهای 0، 5، 10، 15، 20،25 و30 قرار گرفتند. همچنین با افزایش دما از 4 به 18 درجه سانتیگراد تعداد میکروب های رشد کرده افزایش یافت. از نظر خواص ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی به طور موثری بر تعداد باکتری ها رشد کرده تاثیر داشت. نمونه های حاوی عصاره تعداد میکروارگانیسم کمتری داشتند.

لینک کمکی