فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره هيدروالکلي آويشن شيرازي بر فساد ميکروبي گوشت طي دو شرايط نگهداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره هيدروالکلي آويشن شيرازي بر فساد ميکروبي گوشت طي دو شرايط نگهداري :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

گوشت تازه گوسفند به دلیل رشد عوامل میکروبی و واکنش های اکسیداسیون، بسیار مستعد فساد می باشد. از یک طرف مقدار بالای پروتیین و رطوبت گوشت، فساد میکروبی آن را تشویق می کند و از سوی دیگر شرایط هوازی، اکسیداسیون چربی ها و پروتیین ها را موجب می شود. کاهش رشد میکروبی و به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربیها و پروتیین ها در طول نگهداری در انبار عمر ماندگاری گوشت را افزایش می دهند .در این مطالعه، فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره هيدروالکلي آويشن شيرازي بر فساد ميکروبي گوشت طي دو شرايط نگهداري طی یک دوره 30 روزه در دو دمای 4 و 18 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی در غلظت 1500پی پی ام و به صورت دوره ای تحت آزمون های میکروبی (تعداد باکتری های کل و تعداد باکتری های سرمادوست)، در روزهای 0، 5، 10، 15 ،20 ،25 و30 قرار گرفتند. نتایج نشان داد شاخص های اندازه گیری شده با گذشت زمان نگهداری افزایش می یابد. نمونه های حاوی عصاره که در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند کمترین میزان شاخص میکروبی را داشتند. عصاره آویشن شیرازی به دلیل دارا بودن ترکیبات فنولی دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی است و عمر ماندگاری فیله های گوشت را افزایش می دهد.

لینک کمکی