فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي خصوصيات فيزيکي فيلم کيتوزان غني شده با عصاره گياه خوشاريزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي خصوصيات فيزيکي فيلم کيتوزان غني شده با عصاره گياه خوشاريزه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثر افزودن عصاره خوشاریزه به فیلم زیست تخریب پذیر کیتوزان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور غلظت های مختلف عصاره خوشاریزه (0/5، 1 و 1/5%) به فیلم کیتوزان افزوده شد و ویژگی های فیزیکی فیلم های تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد افزودن عصاره خوشاریزه در اکثر موارد سبب بهبود ویژگی های فیلم کیتوزان شد. به طوری که رطوبت، حلالیت و نفوذ پذیری به بخار آب در این فیلم ها کاهش یافت. نتایج حاصل از آزمون های فیزیکی شامل رطوبت، حلالیت و نفوذ پذیری به بخار آب نشان داد افزودن عصاره سبب بهبود خواص فیزیکی فیلم می شود. در مجموع به نظر می رسد فیلم ضد میکروبی کیتوزان به همراه عصاره خوشاریزه توانایی بالایی به عنوان نگهدارنده در بسته بندی مواد غذایی داشته باشد.

لینک کمکی