فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي خصوصيات مکانيکي فيلم متيل سلولز غني شده با عصاره گياه بابا آدم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي خصوصيات مکانيکي فيلم متيل سلولز غني شده با عصاره گياه بابا آدم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه پیشرفت های زیادی در مواد پلیمری مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی روی داده است. در بین مواد مختلف، بیوپلیمرها (پلیمرهای زیستی) از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در این پژوهش خواص مکانیکی فیلم های متیل سلولز حاوی عصاره گیاه بابا آدم (0/5 ، 1 و 1/5 درصد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون مکانیکی نشان داد افزایش غلظت عصاره سبب افزایش مقاومت کششی و کاهش کشش تا قبل از نقطه در واقع سبب کاهش سفتی فیلم ها شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد فیلم زیست تخریب پذیر متیل سلولز -عصاره گیاه بابا آدم پتانسیل فراوانی جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی دارد.

لینک کمکی