فایل PowerPoint (اسلاید ها) اندازه گيري محتواي فلاونوييد عصاره غليظ شده زرشک با روش هاي حرارتي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اندازه گيري محتواي فلاونوييد عصاره غليظ شده زرشک با روش هاي حرارتي مختلف :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

وجود ترکیبات زیست فعال یکی از جنبه های مهم مواد غذایی است که بر روی قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف کننده تاثیرگذار می باشد. از سوی دیگر بسیاری از واکنش هایی که هنگام فرآیند حرارتی در مواد غذایی اتفاق می افتد، می تواند بر روی ترکیبات زیست فعال آنها موثر باشد. عصاره زرشک با بریکس اولیه 10 تا غلظت نهایی در حدود بریکس 60 با روش های مایکروویو، تبخیرکننده چرخان تحت خلا و حرارت در فشار اتمسفری تغلیظ شد. تغییرات محتوای فلاونویید کنسانتره بررسی شد. نتایج نشان داد روش تغلیظ اثر معنی داری بر محتوای فلاونویید نداشته است.

لینک کمکی