فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جنبه هاي بيوشيميايي کارکرد اسانس هاي گياهي در صنايع کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جنبه هاي بيوشيميايي کارکرد اسانس هاي گياهي در صنايع کشاورزي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اسانس ها روغن های معطری هستند که در بسیاری از گیاهان وجود دارند که توسط موجودات زنده و بیشتر، گیاهان بیوسنتز می شوند. اسانس های طبیعی عمدتا بوسیله تقطیر با آب، بخار آب و یا فشردن در مورد مرکبات استخراج می شوند. این ترکیبات در اندام های مختلف گیاهان یافت می شوند و از نظر ترکیبات شیمیایی همگن هستند. اسانس های طبیعی شامل مواد فرار با منشاء ترپنوییدی و یا غیر ترپنوییدی می باشند که در عین حال بعضی از آنها ممکن است حاوی مشتقات نیتروژن یا گوگرد باشند. اسانس های طبیعی به عنوان منبع طبیعی مهم برای محصولات طبیعی تجدید شونده مورد توجه می باشند، عصاره های گیاهی و جانوری که توسط حلالهای مختلف بدست می آیند شامل اسانس های طبیعی نمی شوند. اسانس ها از نظر کمیت و کیفیت و همچنین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر متفاوت می باشند. لذا یکی از مهمترین مسایل گیاهان دارویی مطالعه و تحقیق در مورد مواد فرار موجود در اندام های مختلف یک گیاه و مقایسه آنها از نظر کمیت و کیفیت با یکدیگر است. در این مطالعه به بررسی اسانس اهی طبیعی از نظر خصوصیات کمی و کیفی نیز روش های نوین استخراج اسانس با هدف حفظ خصوصیات مطلوب اسانس ها پرداخته شده است.

لینک کمکی