فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خاصيت صمغ دانه شاهي و عصاره گزنه بر قطر هاله عدم رشد باکتري پروبيوتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خاصيت صمغ دانه شاهي و عصاره گزنه بر قطر هاله عدم رشد باکتري پروبيوتيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یکی از روش های تعیین خاصیت ضد باکتریایی، بررسی قطر هاله عدم رشد باکتری ها می باشد. هدف از مطالعه حاضر تاثیر خاصیت ضد باکتریایی صمغ دانه شاهی به همراه غلظت های مختلف عصاره گزنه علیه باکتری پروبیوتیک می باشد. با توجه به نتایج خاصیت ضد باکتریایی (قطر هاله عدم رشد) با افزایش غلظت نگهدارنده افزایش یافت به طوری که کمترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 0/5% عصاره مشاهده شد و بیشترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 1/5% عصاره مشاهده شد (0/05> P). عصاره گزنه به علت دارا بودن ترکیباتی نظیر کاتچین و اپی کاتچین دارای خاصیت آنتی باکتریایی بالایی می باشد. در تمامی موارد با افزایش غلظت خاصیت آنتی باکتریایی عصاره افزایش یافت.

لینک کمکی