فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خصوصيات آنتي اکسيداني گياه کوهي وليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خصوصيات آنتي اکسيداني گياه کوهي وليک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ولیک (زالزالک وحشی) د رختچه ای است از خانواد ه رزاسه و از جنس زالزالک است که د ر مناطق جنگلی ایران به خصوص در شمال کشور به وفور وجود دارد. در این مطالعه تاثیر روش های مختلف استخراج (روش الترا سوند و غرقابی) بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه کوهی ولیک برای به دست آوردن بهترین بازده استخراج سنجیده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف عصاره از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH و بی رنگ شدن بتاکاروتن-اسید لینولییک تعیین شد. در مجموع عصاره گیاه کوهی ولیک به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در همه آزمایش های آنتی اکسیدانی بود. همچنین نتایج آزمایش های مهار رادیکال آزاد DPPH و بی رنگ شدن بتا کاروتن با هم، هم خوانی داشت. و بهترین نتیجه در تیمار عصاره استخراجی به روش التراسوند مشاهده شد. در تمامی موارد با افزایش غلظت فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش می یافت (0/05> p).

لینک کمکی