فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص آنتي اکسيداني عصاره آويشن شيرازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص آنتي اکسيداني عصاره آويشن شيرازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

گیاه آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora Boiss گیاهی از خانواده نعناعیان است که در فارسی با نام های آفشن، آبشن شیراز، آویشم، آویشن شیرازی، آویشن پهن و در انگلیسی به آن Saatar گفته می شود. سرشاخه های هوایی آویشن شیرازی حاوی 69 درصد فنول و غالبا کارواکرول بوده و جز اصلی ترکیبات غیر فنولی آن پاراسمین می باشد. هدف از مطالعه حاضر استخراج ترکیبات فنلی و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی می باشد. فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف عصاره از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH، بی رنگ شدن بتاکاروتن-اسید لینولییک و شاخص پایداری اکسایشی تعیین شد. نتایج نشان داد در هر دو روش مورد بررسی با افزایش غلظت عصاره از 500ppm به 1500 فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت و در غلظت 2000ppm کاهش داشت ولی اختلاف معنی دار آماری با غلظت 1500ppm از عصاره نداشت. همچنین بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی در هر دو روش مورد بررسی در آنتی اکسیدانی سنتزی TBHQ مشاهده شد.

لینک کمکی