فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص ارگانولپتيکي پروتيين بافت دار سويا و تاثير آن بر همبرگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص ارگانولپتيکي پروتيين بافت دار سويا و تاثير آن بر همبرگر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این پژوهش پروتیین بافت دار سویا از بازار تهیه شد و تا 3 سطح رطوبت (5، 9 و 13) خشک گردید و در دو دمای 27 و 4 درجه سانتیگراد به مدت 5 ماه نگهداری شد. نتایج نشان داد نمونه حاوی 5% رطوبت در دمای 4 درجه سانتیگراد بهترین خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی را داشته است لذا در سه نسبت 0، 20 و 40% در فرمولاسیون همبرگر استفاده شد و همبرگرها به مدت 21 روز در دمای 10 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نتایج ارزیابی آزمون حسی نشان داد که با گذشت زمان نگهداری امتیاز ارزیابی رنگ در تمام نمونه ها کاهش یافت و اختلاف معنی دار آماری (0/05> P) مشاهده شد. نمونه های شاهد (حاوی 30% پروتیین سویا) بالاترین امتیاز رنگ و نمونه های 2H کمترین امتیاز را داشتند. در نمونه های شاهد به دلیل استفاده از مقدار بالاتر از گوشت، رنگ قرمزتر بود که امتیاز بالاتری را به خود اختصاص داد. بنظر می رسد که واکنش های شیمیایی آنزیم های تجزیه کننده چربی منجر به رنگ پریدگی همبرگر در سه نمونه ذکر شده باشد.

لینک کمکی