فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص ارگانولپتيکي نوشيدني فراسودمند بر پايه کنسانتره وليک سياه با فرمولاسيون ترکيبي عسل و استويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص ارگانولپتيکي نوشيدني فراسودمند بر پايه کنسانتره وليک سياه با فرمولاسيون ترکيبي عسل و استويا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر از کنسانتره ولیک در دو سطح 5 و 10 درصد به همراه عسل و استویا با نسبت های مختلف (100 درصد عسل، 100 درصد استویا، 50 درصد عسل به همراه 50 درصد استویا)، آب میوه تولید شد. سپس خواص ارگانولپتیکی (بو ، طعم و قوام) آب میوه های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف نوشیدنی فراسودمند کنسانتره ولیک که در طول زمان در همه تیمارها با تغییرات معنی داری (0/05> =p) همراه بود و در طی دوره نگهداری پارامترهای ارزیابی حسی در تمامی تیمارها کاهش یافت. مقایسه ارزیابی حسی در تیمارها دوره های مختلف نگهداری حاکی از آن بود که تغییرات ارزیابی حسی تحت تاثیر غلظت کنسانتره ولیک بود. تمامی تیمارهای مورد ارزیابی تا پایان دوره از کیفیت قابل قبولی برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد نشان داد تیمار کنسانتره 10 درصد ولیک به همراه عسل دارای بالاترین امتیاز حسی در روز 28 ام نگهداری است.

لینک کمکی