فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص تغذيه اي سبزه گندم به عنوان منبع غني از کلروفيل جهت استخراج و پايدار سازي رنگدانه کلروفيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص تغذيه اي سبزه گندم به عنوان منبع غني از کلروفيل جهت استخراج و پايدار سازي رنگدانه کلروفيل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

جهت بررسی خواص تغذیه ای سبزه گندم، استخراج و پایدارسازی کلروفیل از آن، نمونه گیاهی سبزه گندم به صورت بذر گیاهی، از موسسه تحقیقات و کشاورزی دانشگاه آزاد و موسسه تحقیقات بذر و نهال در استان البرز تهیه شد. سبزه گندم حاوی هفتاد درصد کلروفیل بوده که دارا بودن این خاصیت به تنهایی باعث شده تا این ماده غذایی به غذای فوق العاده ای تبدیل شود. در بخش مواد معدنی نیز سرشار از کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، پروتیین و .... است. این گیاه سحرآمیز لیست طولانی از آمینواسیدها را در خود جای داده - حدود هفده آمینواسید و هشتاد آنزیم شناخته شده دارد. برای استخراج کلروفیل از حلال های اتانول و استون استفاده گردید. جهت بهینه سازی حلال و نمونه، بررسی عددهای جذب کلروفیل استخراج شده با حلال، توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مریی انجام گرفت. جهت مقایسه پایداری کلروفیل و کلروفیلین، نمونه های بهینه انتخاب شده در هر مرحله را در شرایط اسیدی، نور، تاریکی و دماهای مختلف قراردادیم و در زمان های تعیین شده، عددهای جذب آنها را بررسی کردیم. کاهش عدد جذب نشان از کاهش پیگمان ها و ناپایدار شدن آنها بود. بررسی نتایج در این تحقیق به مدت یک ماه نشان داد که نمونه های کلروفیل در دمای یخچال به مدت سه الی چهار روز قابل نگهداری است و در دمای فریزر به مدت یک ماه پایدار می ماند. اثر نور بر پایداری نمونه ها فقط در ساعات ابتدایی آزمون، اثر معنی دارداشته است ولی به مرور زمان اثر نور و تاریکی بر پایداری نمونه ها، بسیار ناچیز بوده است.

لینک کمکی