فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص شيميايي روغن دانه خربزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص شيميايي روغن دانه خربزه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

خربزه با نام علمی citrulus colocynthis و از خانواده cucurbitaceae می باشد. در این تحقیق پس از تعیین درصد رطوبت دانه خربزه ترکمنی، روغن آن با روش های استخراج به کمک روش پرس سرد و سوکسله استخراج گردید و خصوصیات روغن استخراج شده شامل اندیس یدی، اندیس پراکسید، اسیدیته و درصد رطوبت روغن آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده دانه خربزه به طور متوسط دارای 30 درصد وزنی روغن با محتوای 56 درصد لینولییک اسید، 4/18 درصد آلفالینولنیک اسید و 1 درصد گامالینولنیک اسید می باشد. نسبت اسید لینولییک به اسید لینولنیک برابر 3 به 1 است که نسبت مناسبی از نظر تغذیه ای برای سلامت بدن می باشد. زمان مقاومت به اکسید شدن روغن دانه خربزه در دمای 110 درجه سانتی گراد 8/30 ساعت می باشد که با توجه به این که روغن دانه خربزه ترکمنی ، حاوی میزان بالایی از اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد، پایداری نسبتا مناسبی در برابر اکسیداسیون دارد. روغن دانه خربزه ترکمنی که مجموع اسیدهای چرب تک غیر اشباع و چند غیر اشباع آن در حدود 90 درصد کل اسیدهای چرب می باشد را میتوان به عنوان یکی از برترین روغن های گیاهی از نظر محتوای اسیدهای چرب ضروری به حساب آورد.

لینک کمکی