فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص ضدباکتريايي فيلم ترکيبي زيست تخريب پذير نشاسته-آب پنير غني شده با نايسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي خواص ضدباکتريايي فيلم ترکيبي زيست تخريب پذير نشاسته-آب پنير غني شده با نايسين :


سال انتشار : 1396



تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر فیلم مرکب نشاسته و پروتیین آب پنیر با نسبت50:50% حاوی غلظت های مختلف نایسین ( 200ppm و 100،150) تهیه شد. سپس خصوصیات ضد میکروبی فیلم های تولیدی بر دو سویه ی استافیلوکوکوس اوریوس و لیستریامونوسایتوژنز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، فیلم مرکب حاوی نایسین 200ppm بالاترین خاصیت ضد میکروبی را در برابر باکتری های مذکور داشت. در مجموع به نظر می رسد فیلم مرکب ضد میکروبی نشاسته و پروتیین آب پنیر به همراه نایسین توانایی بالایی به عنوان نگهدارنده در بسته بندی مواد غذایی داشته باشد.

لینک کمکی