فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل موثر و بهينه سازي توليد CLA با استفاده از لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس از روغن آفتابگردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل موثر و بهينه سازي توليد CLA با استفاده از لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس از روغن آفتابگردان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

اسید لینولییک کانژوگه یک گروه از ایزومرهای اسید لینولییک است که دارای مزایای بالقوه برای سلامتی است. استفاده از میکروارگانیسم های با درجه غذایی برای تولید غذاهای غنی از اسید لینولییک کانژوگه از دو طریق قابل اجرا است که هم می توان اسید لینولییک کانژوگه را با آنها بیوکاتالیزه کرد که از اسید لینولییک به عنوان سوبسترا استفاده می شود، یا اینکه خود میکروارگانیسم ها در غذاهای تخمیری برای تولید اسید لینولییک کانژوگه استفاده شود. برای اینکه تولید اسید لینولییک کانژوگه به صرفه تر باشد و نیز جنبه های ایمنی و عدم استفاده اسید لینولییک بعنوان افزودنی غذایی رعایت شود، منابع جایگزینی برای اسید لینولییک معرفی شده است. مطالعات زیادی برای استفاده از منابع روغن گیاهی با اسید لینولییک انجام شده است. در این مطالعه، هدف تولید اسید لینولییک کانژوگه با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در محیط کشت کمپلکس با استفاده از سوبسترای روغن آفتابگردان بود. روغن به صورت تری گلیسریدی به وسیله ی باکتری لاکتوباسیلوس ایزومره نشد اما بعد از استخراج اسید چرب های آن و آزاد کردن آنها از گلیسرول، و افزودن آنها به محیط کشت، سه گونه ی لاکتوباسیلوس، شامل اسیدوفیلوس، کازیی و پلانتاروم از آنها به عنوان سوبسترا جهت تولید اسید لینولییک کانژوگه استفاده شد. تولید اسید لینولییک کانژوگه به وسیله ی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بیشتر از کازیی، و کازیی بیشتر از پلانتاروم بود.

لینک کمکی