فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان ترکيبات فنلي و توکوفرولي گياه کوهي وليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان ترکيبات فنلي و توکوفرولي گياه کوهي وليک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ولیک (زالزالک وحشی) د رختچه ای است از خانواد ه رزاسه و از جنس زالزالک است که د ر مناطق جنگلی ایران به خصوص در شمال کشور به وفور وجود دارد، و بسته به رنگ میوه سرخ ولیک و سیاه ولیک نامید ه می شود ولیک منبع غنی از ترکیبات فنلی هست که مهم ترین آنتی اکسیدان های طبیعی به شمار می آیند نیاز به آنتی اکسیدان های طبیعی در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی باعث تحقیقات علمی گسترده ای در دهه های اخیر شده است.از نظر ترکیبات شیمیایی شامل ترکیباتی از قبیل کویرستین، روتین و پروآنتوسیانین ها است و نیز دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. میوه تازه ولیک (زالزالک وحشی)، د ارای سیتریک اسید و تارتاریک اسید و کراتگوس اسید ، پکتین، روغن چرب، قند های گلوکوز و فروکتوز است.هدف از مطالعه حاضر برای استخراج ترکیبات فنلی و توکوفرلی عصاره گیاه کوهی ولیک از روش های نوین التراسوند و غرقابی استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ترکیبات فنلی و توکوفرولی تحت تاثیر روش های مختلف استخراج بوده است و در بین روش های مختلف استخراج بهترین روش استخراج روش التراسوند بود که به طور معنی داری بیشتر از تیمار استخراج غرقابی می باشد.بر اساس یافته های این بررسی عصاره گیاه کوهی ولیک یک آنتی اکسیدان طبیعی مناسب و جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی توصیه می گردد.

لینک کمکی