فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان ترکيبات فنلي و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره زيره سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان ترکيبات فنلي و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره زيره سبز :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

زیره سبز با نام علمی Cuminum cyminum گیاهی است از خانواده apiaceae است. این گیاه در مناطق مدیترانه ای و جنوب غرب و مرکز آسیا می روید. زیره سبز جز گیاهان دارویی مهم و اقتصادی کشورمان بوده و در مناطق مختلفی از جمله تبریز، یزد، کرمان و برخی نقاط دیگر کشت می شود. در این مطالعه تاثیر حلال های آب و الکلی 45 و 80 درصد و همچنین زمان استخراج (24 و 48 ساعت) بر مقادیر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف عصاره و BHA از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH سنجیده شد. نتایج مربوط به ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه زیره سبز نشان داد، بالاترین مقادیر ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی اکسیدانی در عصاره الکلی 80 درصد و زمان استخراج 24 ساعت مشاهده شد. در تمامی موارد با افزایش غلظت فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش می یافت (0/05> p).

لینک کمکی