فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان ترکيبات فنلي و قدرت آنتي اکسيداني کنسانتره زرشک توليد شده به روش هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان ترکيبات فنلي و قدرت آنتي اکسيداني کنسانتره زرشک توليد شده به روش هاي مختلف :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

وجود ترکیبات زیست فعال یکی از جنبه های مهم مواد غذایی است که بر روی قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف کننده تاثیرگذار می باشد. از سوی دیگر بسیاری از واکنش هایی که هنگام فرآیند حرارتی در مواد غذایی اتفاق می افتد، می تواند بر روی ترکیبات زیست فعال آنها موثر باشد. عصاره زرشک با بریکس اولیه 10 تا غلظت نهایی در حدود بریکس 60 با روش های مایکروویو، تبخیرکننده چرخان تحت خلا و حرارت در فشار اتمسفری تغلیظ شد. تغییرات محتوای فنل کل و آنتوسیانین کنسانتره بررسی شد. نتایج نشان داد روش تغلیظ اثر معنی داری بر محتوای فنل کل و آنتوسیانین نداشته است.

لینک کمکی