فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان خصوصيات آنتي اکسيداني پوست ليمو شيرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان خصوصيات آنتي اکسيداني پوست ليمو شيرين :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

لیمو از خانواده Rutaceae و با نام علمی Citrus lemon L. یکی از گیاهان دارویی می باشد که عمدتا بخاطر ترکیبات آلکالوییدی موجود در آن پرورش داده می شوند. در این مطالعه تاثیر روش های مختلف استخراج (روش الترا سوند و فوق بحرانی) بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست لیمو شیرین برای به دست آوردن بهترین بازده استخراج سنجیده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف عصاره از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH و بی رنگ شدن بتاکاروتن-اسید لینولییک تعیین شد. در مجموع عصاره پوست لیمو شیرین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در همه آزمایش های آنتی اکسیدانی بود. همچنین نتایج آزمایش های مهار رادیکال آزاد DPPH و بی رنگ شدن بتا کاروتن با هم، هم خوانی داشت. و بهترین نتیجه در تیمار عصاره استخراجی به روش التراسوند آب- اتانول با غلظت 2000ppm مشاهده شد. در تمامی موارد با افزایش غلظت فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش می یافت (0/05> p).

لینک کمکی