فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان خصوصيات آنتي اکسيداني عصاره شاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان خصوصيات آنتي اکسيداني عصاره شاهي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شاهی (تره تیزک) از خانواده چلیپاییان با نام علمی Lepidium sativum می باشد. شاهی گیاه بومی مدیترانه شرقی است. در این مطالعه تاثیر روش حلال بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره شاهی برای به دست آوردن بهترین بازده استخراج سنجیده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف عصاره از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH، بی رنگ شدن بتاکاروتن- تعیین شد. در مجموع عصاره شاهی به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در همه آزمایش های آنتی اکسیدانی بود. همچنین نتایج آزمایش های مهار رادیکال آزاد DPPH و بی رنگ شدن بتا کاروتن با هم، هم خوانی داشت. و بهترین نتیجه در تیمار عصاره استخراجی به روش حلال با غلظت 1500ppm مشاهده شد. در تمامی موارد با افزایش غلظت فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش می یافت (0/05> p).

لینک کمکی