فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل بروز خشکسالي در ايران و راهکارهاي مقابله با آن با استفادهاز تجارب ساير کشورهاي جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل بروز خشکسالي در ايران و راهکارهاي مقابله با آن با استفادهاز تجارب ساير کشورهاي جهان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ایران از جمله کشورهای خشک دنیاست که در معرض خشکسالی های شدید قرار دارد. سابقه مطالعات موجود نشان میدهد که در اغلب سالها پدیده خشکسالی برخی نقاط و یا حتی کل کشور را در بر گرفته است در سالهای گذشته بسیاری از مناطق کشور خشکسالی های شدید و استثنایی را تجربه کرده اند که از نظر شدت و گسترده دارای اهمیت بسیاری بوده اند. خشکسالی پدیده ای آرام و خزنده است که به آرامی یک محیط را تسخیر و به یک بلای طبیعی تبدیل می گردد از این رو بررسی، پیش بینی و هشدار خشکسالی یکی از نیازهای اساسی جوامع، مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای می باشد. برای جلوگیری و یا کاهش خسارتهای سنگین ناشی از خشکسالی لازم است قبل از وقوع حادثه تدابیر لازم اندیشیده شود . در این مقاله به صورت اجمالی به مطالعه پدیده خشکسالی در ایران و راهکارهای مدیریت و مقابله با اثرات آن در بخش کشاورزی و بررسی راهکارها و تجارب کشورهای موفق استرالیا، آمریکا و کشورهای عربی در مواجهه با پدیده خشکسالی پرداخته می شود.

لینک کمکی