فایل PowerPoint (اسلاید ها) تشخيص پديده يوتروفي شدن اراضي حاشيه درياچه مهارلو شيراز با استفاده از RS,GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تشخيص پديده يوتروفي شدن اراضي حاشيه درياچه مهارلو شيراز با استفاده از RS,GIS :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از جمله مشکلاتی که در زمینه آلودگی منابع آب سطحی با آن روبرو هستیم. فزونی عناصری مانند فسفر و نیتروژن مطرح است که به پدیده یوتروفی شدن Eutrophication معروف است یوتروفی شدن را باید فرایندی طبیعی دانست که توسط فعالیتهای بشری از جمله: تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی و پساب کارخانه ها و آبشویی زمینهای کشاورزی زیاد کود خورده شتاب می یابد شناخته شده ترین جنبه یوتروفی شدن شکوفاییی رشد پر دردسر پلانکتونهای گیاهی است هدف این مقاله بررسی و امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهوار ای در تشخیص پدیده یوتروفی شدن اراضی حاشیه دریاچه مهارلو شیراز می باشد به این منظور با استفاده از تصاویر رقومی سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 و انواع پردازش های رقومی اعمال شده از جمله تصحیحات ژیومتری و رادیومتری و همچنین بهبود کنتراست تصاویر و با مقایسه تفاوتهای طیفی باندهای بخش مریی و مادون قرمز انعکاسی سنجنده ETM+ در سیستمهای نمایش تصویر مختلف و تجزیه و تحلیل آماری توسط شاخص فاکتور بهینه Optimum Index Factor) بهترین ترکیب رنگی Color Composit) جهت تشخیص یوتروفی شدن اراضی حاشیه دریاچه مهارلو ترکی رنگی باندهای RGB=741 تشخیص داده شد. پس از پردازشهای نهایی نقشه پهنه بندی مناطق یوتروفی شده منطقه تهیه گردید.

لینک کمکی