فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مشکلات مديريت اسلامي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مشکلات مديريت اسلامي در ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مدیریت اسلامی این است که مدیران شیوه اسلامی را در مدیریت، پیشه خود کنند و در هدف های خود عدالت اجتماعی را مدنظر داشته باشند و مقصود نهایی آنها کسب رضایت خداوند باشد و خدمت به خلق را نوعی عبادت بدانند و زندگی و معیشت افراد در راستای این مدیریت تامین شود . هدف نهایی در مدیریت اسلامی تقرب الی االله است. مدیر اسلامی، هم برای خدا کار می کند و هم خلق را به سوی او رهنمون می سازد، اگر مدیریت دینی و معنوی مردم را بر عهده داشته باشد هدفش رشد معنویت جامعه است و اگر مدیریتش در جهت سیاسی و اجتماعی باشد هدفش رشد سیاسی و اجتماعی خواهد بود و اگر مدیریتش در جهت اقتصادی باشد هدفش، رشد و شکوفایی اقتصادی است. خلاصه اینکه هدف در مدیریت اسلامی رشد معنوی، مادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است، آن هم در جهت رضایت خداوند. مشرف جوادی، 1378 مشکل اساسی مدیریت اسلامی فقدان مدیر با صفات و شرایط و ویژگی های یک مدیر اسلامی می باشد در این مقاله با موضوع توجه به مشکلات مدیریت اسلامی در ایران، مفاهیم و تعاریف مدیر و ویژگی ها و صفات مدیر اسلامی و چیستی مدیریت اسلامی بررسی گردیده و سپس مباحث مدیریت اسلامی در ایران ی به صورت مختصر به جمع بندی رسیده است.

لینک کمکی