فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقايسه مديريت اسلامي و پارادايم مديريت غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقايسه مديريت اسلامي و پارادايم مديريت غربي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت غربی بیشتر به روش ها و فنون مدیریتی پرداخته است. و مدیریت اسلامی ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه فعالیت ها و وظایف مدیریت را حول انسان طراحی میکند. مدیریت از دیدگاه اسلام را در مسیر نزدیکی به خداوند میداند. بدین معنی که در کلیه ی سطوح آن زهد و تقوی پیشه میشود، سعی در بخشش و ارشاد فزونی مییابد و جلب رضایت اکثریت بیشتر میشود عسگریان، 1370 ،ص 52. در دیدگاه صاحب نظران غربی که مدیریت و رهبری را تعریف کردهاند، انجام دادن کار و نیل به هدف رهبر و مدیر به وسیله ی انسان ها و سازمان مطرح است و در این راستا هنر و توانایی مدیر و رهبر در به کار گرفتن همه ی قابلیت های پیروان و کارکنان و چگونگی افزایش این توانایی در به کارگیری این قابلیت ها، جان کلام و نقطه ی اصلی توجه صاحب نظران غربی علوم مدیریت است. مدیریت با نگاه اسلامی جدا از مقوله هدف، به چگونگی تحقق آن و تعالی انسان ها نیز توجه می کند و این امری بیش از آن است که در مدیریت غربی مورد نظر است(سایت تبیان) در این مقاله با طرح ضرورت توجه به مدیریت اسلامی در حکومتی اسلامی، مفاهیم و تعاریف مدیریت اسلامی از دیدگاه برخی از صاحبنظران و نویسندگان و وجوه کلی تفاوت های مدیریت اسلامی و مدیریت غربی مورد اشاره قرار گرفته است و سپس مباحث فراروی مدیریت اسلامی در ایران از جمله؛ سیطره نفوذ مدیریت غربی به صورت مختصر اشاره شده است. از دیدگاه نگارنده، مدیریت اسلامی در سطحی بالاتر از مدیریت غربی به مسایل مدیریت و محور آن توجه دارد.

لینک کمکی