فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش سيستم اطلاعات منابع انساني HRIS بر بهره وري سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش سيستم اطلاعات منابع انساني HRIS بر بهره وري سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی، بویژه در سازمان های بزرگ سیستم اطلاعات منابع انسانی است. ا ین سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده ازپایگاه های داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات موردنیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان دررابطه بامدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد. استقرار این سیستم، مدیران سازمان را در هر سطح تصمیم گیری، مجهز به اطلاعات مورد نیاز کرده و آنها را قادر می سازد تادرباره استراتژیک ترین منبع سازمان تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا ضرورت استفاده از این نوع سیستم اطلاعاتی بیان شود، سپس این سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستمی که تسهیل کننده فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است، معرفی شده و در ادامه ماهیت، ساختار و کاربرد سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی و تاثیر این نوع سیستم ها بر بهره وری سازمان تشریح گردد

لینک کمکی