فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش واسطه اي توانمند سازي کارکنان بر رابطه برنامه ريزي مديريت استراتژيک و کارت امتياز متوازن پويا شرکت ها در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش واسطه اي توانمند سازي کارکنان بر رابطه برنامه ريزي مديريت استراتژيک و کارت امتياز متوازن پويا شرکت ها در بورس تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه توانمند سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمندارتقاءکیفی کارکنان وافزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد . به منظورکسب موفقیت درمحیط در حال تغییرکسب وکارامروزی،سازمانهابه دانش،نظرات،انرژیوخلاقیت کلیه کارکنان، اعم ازکارکنان خط مقدم تامدیران سطح بالا،نیازمندند .در واقع کارت امتیاز متوازن بر آرمانها و استراتژیهای سازمان موثر می باشد . با توجه به اینکه برای دستیابی به بهبود بهره وری و عملکرد،استراتژیهای منابع انسانی مهم ترین نقش را در کسب نتایج بهتر شرکت های بورس دارند، شناسایی شاخصهایی برای ارزیابی استراتژیهای کلیدی منابع انسانی سازمان ضروری به نظر میرسد . در واقع بطور کلی ، در سازمانها ازطریق توانمند سازی کارکنان مربوطه به منظورتشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت وانجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان،در روند استراتژی BSC سازمان ها می تواند موثر باشد و شرکت ها را در جهت رسیدن به دیدگاه مالی، یادگیری و رشد کارکنان ، مشتری مداری و فرآیند داخلی سازمان تقویت نماید.هدف از این پژوهش توانمند سازی کارکنان در امر برنامه ریزیمدیریت استراتژیک و کارت امتیاز متوازن شرکت های بورس اوراق بهادار می باشد. در واقع در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکتها در بورس یک از مولفه های افزایش دهنده موفقیت متمرکز شدن بر وظیفه مدیریتاستراتژیک منابع انسانی است .کنترل منابع مانند منابع فیزیکی ، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی مزیت رقابتی را در جهت توامند سازی کارکنان و پیشبرد BSC سازمانها موثر می داند. برای تحلیل داده ها از شیوه آماری توصیفی پیمایشی و استنباطی از نرم افزار SPSS-PLS استفاده شده است و نتیجه پژوهش نشان می دهد

لینک کمکی