فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي وضعيت کوريکولوم کارشناسي ناپيوسته هوشبري و ارايه کوريکولوم جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي وضعيت کوريکولوم کارشناسي ناپيوسته هوشبري و ارايه کوريکولوم جديد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اکنون که نزدیک به ده سال از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته هوشبری مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی. مصوب سی و یکمین جلسهء شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی. 9/10/1385 می گذرد ضروری است که کوریکولوم مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با نیاز روز کوریکولوم جدید ارایه شود. روش کار: مطالعه ی حاضر یک بررسی مقطعی کیفی تحلیلی از نوع فنومنولوژیک میباشد که با همکاری اساتید و فارغ التحصیلان کارشناسی نا پیوسته هوشبری به روش ساده انجام شده است. بررسی کوریکولوم تا زمانیکه اطلاعات به حد اشباع رسید ادامه یافت. تولید و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه به صورت یادداشت برداری از نوع سازمان یافته بود که بر روی کوریکولوم فعلی انجام شد. سپس این کوریکولوم، کوریکولوم کاردانی هوشبری و کوریکولوم کنونی رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری را با کورکولوم جدید رشته کارشناسی پیوسته هوشبری مطابقت دادیم. در نهایت بر اساس اطلاعات بدست آمده پیشنهاد کاربردی برای بهبود بخشیدن به هر یک از عناصر کریکولوم جدید کارشناسی ناپیوسته هوشبری را ارایه دادیم.یافته ها: یافته های بدست نشان داد با اجرای کوریکولوم فعلی، دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری نسبت به دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری تعداد واحد دروس نظری را کمتر می گذرانند ( در حدود 8 واحد ) و واحد کارآموزی را بیشتر می گذرانند ( در حدود 8 واحد ). در کوریکولوم جدید به این مسیله توجه شد. بحث و نتیجه گیری: کوریکولوم جدید کارشناسی ناپیوسته هوشبری علاوه بر برطرف کردن موارد ذکر شده در یافته ها، دارای فهرست دروس نیز می باشد تا در وقت اساتید صرفه جویی انجام پذیرد. همچنین برنامه زمانبندی ارایه دروس ( آرایش ترمی ) نیز دارد تا دانشجویان در صورت انتقال به سایر دانشگاه ها بتوانند ادامه دروس را داشته باشند و کمتر دچار افزایش سنوات تحصیلی شوند. تشکر و قدردانی : از مدیریت و همکاران محترم امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت و همکاران محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همکاران و اساتید محترم هوشبری بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که در پیشرفت این طرح تحقیقاتی ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می نماییم.

لینک کمکی