فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير توانمندسازي کارکنان بر قابليت انعطاف پذيري سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير توانمندسازي کارکنان بر قابليت انعطاف پذيري سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

از آنجایی که نیروی انسانی، مهمترین سرمایه سازمان ها است، هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بیشتری برخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب، برای بهبود کیفیت نیروی انسانی باید به میزان بسیاری تلاش کرد، زیرا این کار به نفع سازمان و کارکنان آن است. عباسپور بورا و همکاران،1394 توانمندسازی محرکی برای ایجاد تحول اجتماعی است که به طور بالقوه موقعیت های برابری را برای افراد به وجود می آورد، آنان را برای تحرک شغلی و استفاده از استعدادهایشان آماده می سازد و در نهایت باعث ایجاد حوزه ای وسیع ازاندیشه ها و مهارت های ضروری برای ساختن جامعه ای نوین و توسعه یافته میشود. تبار بایی،1393 ،2 در این پژوهش به اهمیت و ضرورت این تحقیق و قلمرو آن و توانمند سازی کارکنان و انعطاف پذیری سازمان و تحقیقات انجام شده در رابطه با این دو موضوع می پردازیم.

لینک کمکی