فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير درآمدهاي کارمزدي بر کاهش مطالبات بانکي در بانک رفاه کارگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير درآمدهاي کارمزدي بر کاهش مطالبات بانکي در بانک رفاه کارگران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بانک ها و موسسات مالی به دنبال ارایه خدمات مالی و واسطه ای هستند تا از این راه درآمد کسب کنند و با پوشش هزینه های مربوط و داشتن تراز مالی مثبت سودآوری داشته باشند. در مقاله حاضر به توضیح انواع درآمدهای بانکی و هزینه هایی که از طریق پرداخت تسهیلات به بانک متحمل می شود و همچنین راه های افزایش درآمدهای غیر مشاع و کارمزدی پرداخته شده است. راه های جلوگیری از افزایش مطالبات بانکی شرح داده شده است، این تحقیق با توجه به اطلاعات صورت های مالی اساسی بانک رفاه کارگران در 5 سال که بصورت تصادفی انتخاب شده است صورت گرفته و فرضیه اصلی این تحقیق، تاثیر افزایش درآمدهای کارمزدی بر کاهش رشد مطالبات بانکی بوده است. فرضیات مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری و ضریب همبستگی موجود میان متغیرها مورد تایید قرار گرفته است و در پایان مقاله با توجه به فرضیات و نتایج حاصل از محاسبات، پیشهاداتی جهت تحقق این فرضیه ارایه شده است

لینک کمکی