فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير رويکرد مهارتهاي کوانتومي در مديريت تعارض و اثربخشي آن در خلاقيت و نوآوري سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير رويکرد مهارتهاي کوانتومي در مديريت تعارض و اثربخشي آن در خلاقيت و نوآوري سازمان ها :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تعارض واقعیتی است که کم و بیش در تمام سازمان ها و واحدهای اداری و فعالیت جوامع انسانی بصورت آشکار یا پنهان ، کم رنگ و پرنگ ، خفیف یا شدید وجود دارد که می تواند آثار مثبت و منفی شگرفی بر روی عملکرد افراد و سازمانها بگذارد. مطالعات اخیر نشان میدهد که یکی از علل و عوامل بوجودآورنده تعارض در سازمان ها، وجود تضادهای فردی و شخصیتی افراد از جمله کانون کنترل (درونگرا، برونگرا)، قدرت طلبی، عزت نفس، سازگاری با موقعیت، ریسک پذیری و غیره درخصوص اهداف، موضوعات، عقاید وموارد مشابه است که می تواند موجبات تعارض بیشتر، در بین افراد وجود آورد. به گونه ای که این موضوع گاهی مشکلاتی به وجود می آورند که نه تنها بر نتایج کار کارکنان اثر میگذارند بلکه رضایت آنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.لذا مدیران همیشه سعی می کنند که از بروز تعارض غیرکارکردی در سطح سازمان اجتناب ورزند تا زمینه خلاقیت پویایی و دستیابی به شیوه های نوین در ارایه خدمات و رشد و توسعه سازمانی فراهم آید تا سازمان ازحالت رکود و سستی خارج شود و در این بین مهارت های جدیدی همچون رویکرد مهارتهای کوانتومی مدیران سازمانها را قادر می سازد تا به تفکرات پویا و شهودی دست یابند و محدودیت های مکانیکی، جبری و تقلیل گرایانه را از خود دور نمایند و به استادانی توانمند در عرصه تغییر تبدیل شوند و خود و سازمانشان را به طور عمیق دگرگون سازند. در مقاله حاضر مفاهیم مرتبط با مدیریت تعارض، مهارت های کوانتومی، و خلاقیت و نوآوری و تاثیر رویکرد مهارت های کوانتومی بر کاهش تضادهای سازمانی و خلاقیت و نوآوری در سازمان، چالش ها و نیز به ارایه مدلی از تاثیر مهارت های کوانتومی بر تعارضات سازمانی و افزایش خلاقیت و نوآوری پرداخته شده است.

لینک کمکی