فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل کتاب هاي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي از نظر ميزان رعايت اصول روانشناسي رنگ در تصاوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل کتاب هاي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي از نظر ميزان رعايت اصول روانشناسي رنگ در تصاوير :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان در دوره ابتدایی در سال 96-1395 بر اساس رعایت اصول روانشناسی رنگها در تصاویر این کتاب بود. از روش تحلیل محتوا به شکل تجزیه و تحلیل کیفی و کمی استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمام کتاب های هدیه های آسمان در سال تحصیلی 1396-1395 می باشد و در این پژوهش حجم نمونه برابر با جامعه ی مورد مطالعه انتخاب گردیده است. طبقه بندی از نوع انباشتی و واحد زمینه، تصویر و واحد ثبت نیز رنگ است، جمع آوری اطلاعات پس از رمزگذاری واحد ثبت در واحد زمینه با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی maxqda انجام گرفت و در پایان اطلاعات با استفاده از روش های تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفت، که نتایج آن عبارتند از: 1 -در مجموع اگر این پنج کتاب را مجموعه ای در امتداد هم قلمداد کنیم سیر جریان رنگها در تصاویر آن، از قانون و قایده خاصی پیروی نمیکند و به نظر میرسد از بعد روانی رنگها که یکی از شاخص های ارزیابی کتاب به خصوص هدیه های آسمانی می باشد به تصاویر و رنگها توجه چندانی نشده است. 2 -رنگهایی که به نسبت زیادتری به کار رفته اند شامل: رنگ های قرمز، سبز، آبی، سفید وزرد می باشند که از نظر روانشناسی دارای نتایج منفی بر دانش آموزان نیستند و برای آموزش بهتر مناسب می باشند.

لینک کمکی