فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين استراتژي پاسخ به ريسک در مديريت ريسک پروژه به وسيله تکنيک FVIKOR مطالعه موردي: شرکت فرآورده هاي گوشتي کاله آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين استراتژي پاسخ به ريسک در مديريت ريسک پروژه به وسيله تکنيک FVIKOR مطالعه موردي: شرکت فرآورده هاي گوشتي کاله آمل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسک ها و حوادثی که ممکن است در یک پروژه صنعتی رخ دهد، در نظر گرفته می شود. فرآیند مدیریت ریسک، فرآیندی است که قادر است ریسک ها را شناسایی، تحلیل و همچنین، اکثر مدیران در هنگام تصمیم گیری، به خصوص زمانی که قرار است از بین چند راه حل برای یک مسیله یکی را انتخاب کنند، دچار چالش می شوند. برای غلبه بر چالش های موجود، هدف از پژوهش حاضر این است که در مدیریت ریسک پروژه در مرحله پاسخ گویی به ریسک نیز یک مسیله تصمیم گیری وجود دارد، یعنی انتخاب یک راهبرد از بین چند راهبرد پاسخ مربوط به یک ریسک در پروژه های شرکت کاله آمل. به این منظور در مرحله اول معیارهای ریسک پروژه شناسایی شده، سپس با استفاده از نظرات تیم تصمیم گیری و روش فرایند بهترین بدترین، اوزان معیارها تعیین شد در مرحله بعدی با استفاده از نظرات تیم تصمیم گیری و روش ویکور فازی گزینه های بالقوه استراتژی پاسخ به ریسک رتبه بندی شد. که این گزینه ها به ترتیب استراتژی اجتناب، تعدیل، انتقال و پذیرش اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد، رتبه گزینه ها با تغییرضرایب V حساسیت بسیار کمی از خود نشان می دهد و نتیجه رتبه بندی را تغییر نمی دهد

لینک کمکی