فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه اثر مديريت اخلاق محور بر تعالي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه اثر مديريت اخلاق محور بر تعالي سازماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

اخلاق در تصمیم گیری و علم مدیریت مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن میتوان متصور بود. امروزه، جایگاه اخلاق در مدیریت، به عنوان مبحثی بسیار محوری از سوی اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه مدیریت موردتوجه قرار گرفته است، با پیچیده تر شدن روزافزون سازما ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسوولانه در محیط های کاری توجه مدیران و صاحب نظران به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف شده است .هر سازمانی در تلاش برای دستیابی به تعالی سازمانی است و یکی از عوامل موثر که در پژوهش های مختلف و به ویژه در رویکرد دینی برآن تاکید شده است، نقش اخلاق در دستیابی به تعالی سازمانی می باشد. از این رو، پژوهش به مطالعه بررسی رابطه اخلاق و تعالی سازمانی و تبیین الگویی راجع به نقش اخلاق در تعالی سازمانی می پردازد. با توجه به نتایج عوامل سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، آموزش و نظام اطلاع رسانی در رشد اخلاق حرفه ای موثر است و کارکنان یک سازمان با داشتن اخلاق حرفه ای و ارزش ها و باورهای درست اخلاقی به این باورخواهند رسید که رشد فکری و شغلی شان مستلزم داشتن اخلاقی حرفه ای است. بنابراین هرچه تعلق فرد به فرهنگ سازمانی و نمادهای اجتماعی جامعه و هویت فردی و باورها و ارزش ها و هنجارهای کار افزایش یابد احساس مسیولیت کار در قبال کل سازمان و جامعه افزایش خواهد یافت.

لینک کمکی