فایل PowerPoint (اسلاید ها) ملاک سنجش کيفيت تدريس معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ملاک سنجش کيفيت تدريس معلمان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش تاثیر زیادی در بهبود و رشد کشور دارد و به نوبه خود به عنوآن یکی از عوامل مهم سهم زیادی را در رشد دانش آموزان برعهده دارد بنابراین الزم است توجه زیادی به این بخش شود و عوامل تاثیر گذار بر روی دانش آموزان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در صورت نیاز اصالح و ارزیابی شوندو بتوآن متناسب با رشد و پیشرفت جامعه بهترین روش ها را مورد استفاده قرار داد.بنابراین باید این عوامل را شناسایی و آن ها را بهبود بخشید. یکی از این عوامل که در رشد و پیشرفت یادگیرندگآن ارتباط مستقیمی دارد و در مدرسه تاثیر بسزایی دارد کیفیت تدریس معلمان است. چرا که تمام عواملی را که منجر پیشرفت آنها می شود را می توآن به کیفیت تدریس معلمان هم ربط داد. پس باید ببینیم چگونه می توآن کیفیت تدریس معلمان را مورد ارزشیابی قرار داد و عوامل موثر برا ن را شناسایی کرد. در این تحقیق تالش بر این است تا ما این عوامل موثر بر کیفیت را تشخیص دهیم و آن ها مورد ارزشیابی قرار دهیم، روش درست را آنتخاب تا بهترین نتیجه و برون دادن را در نظام آموزشی داشته باشیم که آن هم نهایتا یادگیری همه جآنبه و پیشرف دانش آموزان است

لینک کمکی