فایل PowerPoint (اسلاید ها) موقعيت مهندسي ارزش در ايران وسايرکشورها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) موقعيت مهندسي ارزش در ايران وسايرکشورها :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به تدریج گسترش تکنولوژی در سراسر جهان سبب شده که امروزه پروژه ها با خطرات وریسک های بالایی همراه با شند. از طرفی هزینه بر بودن آنها، تضعیف مدیریت در هزینه به طور قابل توجهی به چشم می خورد. همین امر سبب اهمیت روزافزون مهندسی ارزش وکاربرد آن در پروژه ها شده است. مهندسی ارزش از جدیدترین راهکارها برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت درانجام امور فنی ومهندسی است. هدف از اجرای مهندسیارزش در پروژه ها حذف عواملی است که سبب بروز هزینه های غیر ضروری در اجرای پروژه ها ویا طرح های صنعتی وفنت می شود، بدون آنکه که آسیبی به کارکرد های اساسی واصلی سیستم وارد کند. در واقع مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی وتحلیل تمام فعالیت های یک طرح از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی واجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام شود. لذا با بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه ها در یک کشور نه تنها می توان هزینه ها را کاهش داد، بلکه مسبب بهبود کیفیت عملکرد ها و فرایند ها شد.

لینک کمکی