فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش ارتباط بين حسابداري و فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش ارتباط بين حسابداري و فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای در چند سال گذشته پدیده انفجاراطلاعات را موجب شده اند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات مورد نیاز آنها خواهند گذشت، امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان ، دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران سیستم اطلاعاتی اطلاعات را چون منبعی ارزشمند هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کارمی برند . ازآنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و مبنایی برای کل فعالیت های سازمان محسوب می شوند می بایست فراگردهایی را بر پا کرد تا بتواند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کند. هدف نهایی چنین سیستمهایی کسباطمینان از صحت اعتبار و روایی اطلاعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکلی قابل استفاده است. امروزه فناوری اطلاعات نقشی اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کند. به طور کلی فناوری اطلاعات بعنوان منبعی ارزشمند محسوب شده و توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را بهمراه افزایش بهره وری میسر می سازد. در این مقاله با توجه به چرخه و عناصر حسابداری و ارتباط آنها با فناوری اطلاعات تلاش شده است تا تعامل روشن و واضحی میان این دو بیان گردد.

لینک کمکی