فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش اعتمادسازي در مديريت تيمهاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش اعتمادسازي در مديريت تيمهاي مجازي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه تیم ها ی کاری و محیط های تجاری رقابتی باعث به وجود آمدن شکل جدیدی از سازمان ها شده اند. یعنی سازمان های مجازی و شکل کوچک تر آن تیم های مجازی . در این مقاله ابتدا تیم های مجازی و انواع آن را تعریف میکنیم و سپس دلیل گرایش سازمانها به تیم های مجازی را توضیح می دهیم . سپس به بحث اصلی، یعنی مدیریت و ایجاد اعتماد در بین اعضای تیم می پردازیم . برای انجام این تحقیق، از مقاله های فراوانی به زبان فارسی و انگلیسی استفاده شده و نمونه مقاله های بسیاری مطالعه شده است . نتایج یافته ها حاکی از آن است که وجود اعتماد در بین اعضای سازمان مجازی باعث اعتماد به نفس بیش تری در آنها می شود و در صورت وجود اعتماد در درون سازمان، کارکنان تمایل بیشتری برای ارایه دانش مفید به یکدیگر خواهند داشت.

لینک کمکی