فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه مدلي براي ارزيابي ميزان آمادگي سازمانها در پذيرش سيستم هاي اطلاعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه مدلي براي ارزيابي ميزان آمادگي سازمانها در پذيرش سيستم هاي اطلاعاتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه کسب و کار و فنآوری اطلاعات دو مقولهی جدایی ناپذیرند، آن چنان که تفکیک این دو در سازمان ها ناممکن بهنظر می رسد. سیستم های اطلاعاتی از جمله ابزارهای نوین مدیریتی هستند که سازمانها را در رسیدن به اهداف کسب وکار خود یاری می رسانند. هدف از این مقاله ارایه ی مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش سیستم هایاطلاعاتی می باشد. در این مقاله با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده نظرات کارشناسان دو سازمان جمع آوری شده و برمبنای یک مدل، انواع شاخص های مرتبط با هر یک از مولفه ها مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته است. با استفاده ازچنین مدلی میتوان میزان آمادگی یک سازمان در بکارگیری سیستم و اطلاعاتی مدیریت را تعیین نموده و راهکارها واستراتژی های مناسب جهت بهبود نقاط ضعف آنها را اریه نمود.

لینک کمکی