فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه ي مدلي پيرامون بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعات مديريت بر عملکرد شغلي مديران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارايه ي مدلي پيرامون بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعات مديريت بر عملکرد شغلي مديران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در عصر حاضر بدلیل تنوع و تفاوت میان شرکت ها و خدماتی که ارایه می دهند رقابت های شدیدی برای کسب سهم بیش تر از بازار آغازشده ا ست و هیچ سازمان و شرکتی نمی تواند ادعا کند که از این رقابت دور مانده و وارد این میدان بزرگ ن شده ا ست . سازمان ها برایماندن در رقابت های سخت و سنگین برای بقا و موفقیت نیازمند ابزارهای متفاوتی هستند از آن جمله می توان به مدیران آگاه به شرایط ووضعیت بازار و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری های کلان سازمانی اشاره کرددر این مقاله سعی شده تا با مطالعه ی پیشینه و مبانی نظری انجام شده حول عوامل موثر بر عملکرد شغلی مدیران، مدل مفهومی ای رابیان داشته تا زیر بنای مطالعات آتی پیرامون موضوع پژوهش کنونی قرار گیرد از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم هایاطلاعات مدیریت بر عملکرد شغلی مدیران انجام شده است لذا ابعاد سیستم های اطلاعات مدیریت به عنوان متغیر مستقل و ابعاد عملکردشغلی مدیران به عنوان متغیر وابسته بیان شده اند.

لینک کمکی